contact | klantenservice | leveringsvoorwaarden | disclaimer  
Product totaal: €
0,00


ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.NINTENDOVOORDEELSHOP.NL

 

1. Algemeen

 

1.1 Onder 'NINTENDOVOORDEELSHOP ' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, De Ronge BV, gevestigd en

kantoorhoudende te Beilen. NINTENDOVOORDEELSHOP is gevestigd op het adres:

De Ronge 11, 9412 AK Beilen, Emailadres: [email protected]

NINTENDOVOORDEELSHOP is ingeschreven in het Handelsregister te Meppel, onder nummer: 04079691 

 

2. Toepassing

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader

ook te noemen als klant of koper, in Nederland waarbij NINTENDOVOORDEELSHOP als leverancier van producten optreedt.

 

3. Aanbiedingen/Producten

 

3.1 Alle aanbiedingen van NINTENDOVOORDEELSHOP zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.

3.2 NINTENDOVOORDEELSHOP heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet- en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

4. Overeenkomst

 

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NINTENDOVOORDEELSHOP. NINTENDOVOORDEELSHOP is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NINTENDOVOORDEELSHOP dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen NINTENDOVOORDEELSHOP en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

 

5. Prijzen

 

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 19%

Nederlandse btw en exclusief handlings- en verzendkosten en landspecifieke heffingen.

5.2 Producten zoals beschrijfbare DVD’s en CD’s, en voor zover van toepassing op andere

producten, worden door het exportkarakter van onze leveringen vrij van elke thuiskopie- en of

andersoortige heffingen aangeboden en geleverd.

U wordt in Nederland als importeur gezien, en dient derhalve op eigen verantwoording en initiatief

de goederen voor de toepasselijke heffingen aan te geven en zonodig af te dragen.

5.4 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk- of schrijffouten.

 

6. Bestellingen

 

6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij NINTENDOVOORDEELSHOP in Nederland middels internet, telefoon of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en NINTENDOVOORDEELSHOP een (voorlopige) koopovereenkomst.

6.2 Per geplaatste bestelling(website) ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren, en NINTENDOVOORDEELSHOP onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen 1 uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt, dient die zich te melden bij

NINTENDOVOORDEELSHOP middels E-mail, telefoon(tijdens openingstijden), zodat NINTENDOVOORDEELSHOP de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.

6.3 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor

verzending is.

6.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder

ontvangstbevestigingen van betalingen(indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk

niet leverbaar(indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de

verantwoording deze, en andere E-mails van NINTENDOVOORDEELSHOP vrijelijk te kunnen ontvangen.

 

7. Verzend- en rembourskosten

 

7.1 Alle prijzen van producten op de site van NINTENDOVOORDEELSHOP zijn exclusief verzendkosten.

7.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vindt de diverse verzendmethoden en

-kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk

vermeld.

7.3 Tevens kunnen wij u via rembours(betalen aan de postbode) leveren. Indien de levering onder

rembours plaatsvindt, wordt er € 15,95 rembourskosten + 1% over het orderbedrag in rekening gebracht.

 

8. Levering en levertijd

 

8.1 Voor verzending van bestellingen maakt NINTENDOVOORDEELSHOP gebruik van een externe transporteur. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres dragen NINTENDOVOORDEELSHOP cq. de transporteur de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.

8.2 Alle genoemde levertijden(website, telefonisch, E-mail) gelden als indicatie en niet als fatale

termijn. NINTENDOVOORDEELSHOP is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8.3 NINTENDOVOORDEELSHOP levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door NINTENDOVOORDEELSHOP worden gedragen.

8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is NINTENDOVOORDEELSHOP gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant.

8.6 Levering door NINTENDOVOORDEELSHOP vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door NINTENDOVOORDEELSHOP anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan NINTENDOVOORDEELSHOP. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

8.7 Indien een klant een (rembours)bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke

met in achtneming van bekwame spoed edoch binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de

overeenkomst op initiatief van de klant niet, niet correct of tijdig is ontbonden, dan is

NINTENDOVOORDEELSHOP gerechtigd € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

8.8 Bij alle leveringen ontvangt de klant een duidelijke pakbon met daarop alle geleverde artikelen

en een niet gespecificeerd totaalbedrag.

8.9 Zodra een pakket ons pand daadwerkelijk voor uitlevering verlaat ontvangt de klant kort

daarna een E-mail met met de melding dat uw zending is verstuurd.

 

9. Veilig betalen

NINTENDOVOORDEELSHOP biedt verschillende manieren van elektronisch betalen en tevens de mogelijkheid om onder rembours te betalen:

9.1 Rembours: het is mogelijk om via rembours producten van NINTENDOVOORDEELSHOP te kopen. U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag (inclusief bezorg- en rembourskosten, indien van toepassing) aan de postbode betalen.

9.2 Mastercard of Visa; Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het betalen met Creditcard.

U wordt hiervoor doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider PayPall. Uw

betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt

goedgekeurd.

9.3 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank, kunt u

via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een

elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hiervoor

wordt u doorgeleid naar de beveiligde omgeving van uw eigen bank.

9.4 Vooruitbetalen: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering

overgaan zodra het volledige bedrag inclusief verzendkosten bij ons binnen is.

 

 

10. Afkoelingsperiode/Retour sturen producten

 

10.1 Producten, die u via de NINTENDOVOORDEELSHOP heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst bij NINTENDOVOORDEELSHOP, terugbetaald worden. De koper kan tevens binnen zeven (7)werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. NINTENDOVOORDEELSHOP berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaalt NINTENDOVOORDEELSHOP, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) terug inclusief de door koper betaalde verzendkosten.

10.2 De kosten voor het retoursturen van enkele producten of de gehele bestelling naar

NINTENDOVOORDEELSHOP worden altijd gedragen door de klant Niet- of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zgn. afkoelingsperiode dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met wijziging@NINTENDOVOORDEELSHOP

10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen,

wordt deze door NINTENDOVOORDEELSHOP kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. De consument heeft recht op

omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7)

werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected] of met onze klantenservice. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 10.00 – 12.00 uur 's morgens en 13.00 - 17:00 uur 's middags op telefoonnummer: 0049 – – (normale telefoon tarief internationaal)

10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt bij

gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bank-of girorekening

gestort.

10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de

bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.6 Indien u producten aan NINTENDOVOORDEELSHOP wilt retourneren, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. NINTENDOVOORDEELSHOP neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

10.7 NINTENDOVOORDEELSHOP stelt een retouradres in Nederland ter beschikking, zodat de retourkosten voor de klanten van NINTENDOVOORDEELSHOP niet buiten normale proporties vallen.

 

11. Garantie

 

11.1 Op alle geleverde producten via NINTENDOVOORDEELSHOP gelden de normale fabrieksgaranties. Voor wat betreft de Flash kaarten voor  de Nintendo DS lite, zoals de R4, de R4 SDHC en de DSTT kaarten geven wij 3 maanden garantie bij normaal gebruik. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

11.2 Indien een product bij aankomst defect is, stuurt u een e-mail naar [email protected] Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order- en eventuele voorhanden zijnde serienummer. Indien de klacht word gehonoreerd ontvangt u van ons een zgn. RMA-nummer en retouradres. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door NINTENDOVOORDEELSHOP kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect, en in de originele verpakking verkeert.

11.3 Specifiek voor beschrijfbare media is het van belang dat u duidelijk omschrijft welke apparatuur u gebruikt, voorzien van welke firmware(indien van toepassing), en de gebruikte software. Om klachten voor beschrijfbare media goed te kunnen beoordelen is het een vereiste dat wij alle media (CD/DVD) ontvangen. Onvolledige retourzendingen zullen wij derhalve niet in behandeling nemen.

11.4 De kosten voor het retoursturen naar NINTENDOVOORDEELSHOP worden altijd gedragen door de klant. Indien u producten retour wilt sturen, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. NINTENDOVOORDEELSHOP neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Niet- of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour afzender.

11.5 NINTENDOVOORDEELSHOP behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geld dezelfde procedure. Mocht na onderzoek blijken dat het door u retour gezonden product geen defect vertoond, brengen wij wederom verzendkosten in rekening en € 25,- onderzoek- en administratiekosten. Voor producten die buiten de  arantieperiode vallen hebben wij geen faciliteiten die te repareren. Wij adviseren u daarom rechtstreeks bij de fabrikant een prijsopgave te laten doen voor een eventuele reparatie. Mocht dit onverhoopt op enige manier problemen opleveren, kunnen wij te allen tijde een vrijblijvend advies geven.

 

12. Onderzoeksplicht en nakoming

 

12.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren

op beschadigingen en/of gebreken, en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren.

Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na

ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan NINTENDOVOORDEELSHOP te melden.

12.2 Daar het juist werken van een aantal door ons aangeboden producten zoals (compatible)Inkt,

beschrijfbare media, geheugen etc. afhangt van externe factoren, geven wij in geen geval garantie

op een juiste werking in combinatie met het door de klant gebruikte apparaat. U dient zich

voordien goed te informeren of het door ons aangeboden product voor een desbetreffend apparaat

te gebruiken is. Dit kunt u doen bij de verkoper of fabrikant van het betreffende apparaat.

12.3 NINTENDOVOORDEELSHOP is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van NINTENDOVOORDEELSHOP.

 

13. Schadevergoeding

 

13.1 NINTENDOVOORDEELSHOP kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van NINTENDOVOORDEELSHOP komen zijn: ziekte, in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

13.3 NINTENDOVOORDEELSHOP is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van NINTENDOVOORDEELSHOP ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

13.5 NINTENDOVOORDEELSHOP is niet verantwoordelijk voor Verkeerd gebruik van producten die door Nintendovoordeelshop worden verkocht. De juiste software voor Flash kaarten voor de Nintendo DS lite worden door NINTENDOVOORDEELSHOP vooraf geinstalleerd. NINTENDOVOORDEELSHOP is niet verantwoordelijk voor schade aan uw Nintendo DS indien de klant zelf nieuwe of andere software op de flash kaart heeft geinstalleerd.

 

14. Toepasselijk recht

 

14.1 Op alle leveringen van NINTENDOVOORDEELSHOP waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Uitgesloten zijn heffingen die vallen onder zgn. thuiskopie- en andersoortige heffingsregelingen. Producten zoals beschrijfbare DVD’s en CD’s, en voor zover van toepassing op andere producten worden door het exportkarakter van onze leveringen vrij van elke thuiskopie- en of andersoortige heffingen aangeboden en geleverd. U wordt in Nederland als importeur gezien, en dient derhalve op eigen verantwoording en initiatief de goederen voor de toepasselijke heffingen aan te geven en zonodig af te dragen. NINTENDOVOORDEELSHOP is derhalve exporteur en is nimmer verantwoordelijk noch gerechtigd voor het doen van aangiftes noch voor het doorberekenen/inhouden noch voor het afdragen van Nederlandse (thuiskopie) heffingen.

 

15. Nederlandse tekst prevaleert

 

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

16. Persoonsgegevens

 

16.1 NINTENDOVOORDEELSHOP gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen, en het op de hoogte houden van de klant t.a.v.

betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc.

16.2 NINTENDOVOORDEELSHOP verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en

verwijderen met behulp van de toegezonden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

16.3 NINTENDOVOORDEELSHOP zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze

gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog

zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de

uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de

privacy van de klant in het geding komt.

17. Afwijkingen

 

17.1 NINTENDOVOORDEELSHOP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

18. Klachten en Geschillencommissie

1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel

mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected] Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht

voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor

nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie

doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u

(gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

FLASHKAARTEN voor Nintendo DS Lite

De flashkaarten voor de Nintendo DS / Lite bieden de gebruiker de mogelijkheid om van de spelcomputer een mediaspeler te maken. Nintendovoordeelshop levert deze hardware enkel voor het afspelen van media bestanden en of afspelen van je eigen back ups.

Het gebruik van flashkaarten voor doeleinden die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving en/of voorwaarden van Nintendo Company Ltd. raden wij af en moedigen dit niet aan. Nintendovoordeelshop levert geen voorlichting of support voor deze doeleinden.